Моята поръчка
Моля попълвайте полетата на български език с кирилица.
Име и фамилия*
Област*
град / село *
адрес *
телефон *
e-mail *
Обща сума на артикули:
Сума на доставка:
0.00 лв.
5.50 лв.

Крайна сума: 5.50 лв.
виж условия
 
 

С отбелязване на това поле заявявам, че предоставям изричното си съгласие „С.А.Н.- ПРО“ ООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на предоставяне на услуги, свързани със закупуване на учебници, учебни помагала и материали, речници и всички други продукти, които се предлагат за онлайн продажба от “С.А.Н.- ПРО” ООД.


Предоставените лични данни ще се съхраняват в „С.А.Н.-ПРО“ ООД за срок не по-голям от 20 години.

Запознат/a съм с правата ми по чл. 34а от ЗЗЛД: правото ми да възразя срещу обработването на личните ми данни или срещу предоставянето им на трети лица с писмено заявление до „С.А.Н.-ПРО“ ООД “ ООД, подписано от мен и подадено до адреса на „С.А.Н.-ПРО“ ООД “ ООД в гр. Варна, ул.Янкул войвода 30, ет.1, ап.1; правото ми, когато пожелая, да оттегля даденото от мен съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за целите на предоставяне на изброените по-горе услуги, като изпратя имейл на promotion@longman-bulgaria.com. Запознат/а съм с правото ми на достъп до личните ми данни и правото ми да искам от „С.А.Н.- ПРО“ ООД заличаване, коригиране или блокиране на личните ми данни с писмено искане по начина, посочен по-горе.


Декларирам, че цялата предоставена от мен информация е пълна и вярна, както и че предоставям доброволно личните си данни и съм съгласен/а всички и всякакви мои лични данни да бъдат обработвани, съобразно предвиденото в настоящата декларация, за целите, изрично посочени в настоящата декларация.

 
  Copyright С.А.Н. ПРО Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти