Opportunities for Bulgaria назад към списък
Одобрена от МОН за интензивно изучаване на английски езикOpportunities for Bulgaria Part 1
за учители
Class Audio CD Contents
Учебник
26.72 лв.
Учебна тетрадка
14.46 лв.
Аудио диск към учебника
5.50 лв.
Методическо ръководство+Test-master
Active Teach DVD за учителя
Opportunities for Bulgaria Part 2
Учебник
26.72 лв.
Учебна тетрадка
14.46 лв.
Аудио диск към учебника
5.50 лв.
Методическо ръководство + Test-master
Active Teach DVD за учителя
Opportunities for Bulgaria Part 3
за учители
Class Audio CD Contents
Учебник
26.72 лв.
Учебна тетрадка
14.46 лв.
Аудио диск към учебника
5.50 лв.
Методическо ръковдство + Test-master
Active Teach DVD за учителя
Opportunities for Bulgaria Part 3 Grammar Practice
Практическа граматика
18.80 лв.
Opportunities for Bulgaria B1+
Учебник
28.60 лв.
Учебна тетрадка
16.10 лв.
Аудиодиск към учебника
5.50 лв.
Аудиодиск към тетрадката
5.50 лв.
Методическо ръководство + DVD (видео и Test-master)
Opportunities for Bulgaria B2
Учебник
28.60 лв.
Учебна тетрадка
16.10 лв.
Аудиодиск към учебника
5.50 лв.
Аудиодиск към тетрадката
5.50 лв.
Методическо ръководство + DVD (видео и Test-master)
Opportunities for Bulgaria C1
за учители
Language Powerbook mp3 audio
Учебник
28.60 лв.
Учебна тетрадка + mp3 audio downloadable
16.10 лв.
Аудиодиск към учебника
5.50 лв.
Методическо ръководство + Test-master CD
 
  Copyright САН П.Р.О. Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти