Одобрена от МОН за 8-12 клас, неинтензивна и непрофилирана подготовка

·      Подходяща за класове с различното ниво на владеене на езика от учениците.

·      Богато съвременно съдържание, жанрово разнообразни текстове съобразени с интересите на тийнейджърите.

·      Включва мини-работна тетрадка с граматични и лексикални упражнения.

·      Всяка урочна единица е завършен цикъл от лексически минимум, граматика и равностойно развиванена всички умения, представени в контекст на несложни оригинални текстове или диалог.

·      Езиковото обучение е съпроводено с изграждане на навици и стратегии за учене, на поведенчески модели за общуване и развиване на чувство за толерантност и приобщеност към други народи и култури.

·      RealTime– фотоистория проследява живота на група тинейджъри. Изгражда комуникативната компетентност на учениците като стъпка към общуването в реалния живот.

·      Words2knowфокус върху изучаваната лексика, подходящ и за преговор.

·      Grammar2know– дедуктивно представени граматични правила и форми.

·      Phrases2know– необходимите разговорни фрази от съвременния език.

·      ActiveStudy– системен преговор на лексика, граматика и езиковити умения.
Real Life Elementary
Учебник+мини-workbook
24.45 лв.
Тетрадка+аудиодиск+CD-ROM
13.80 лв.
Аудиодиск към учебника
30.65 лв.
Книга с тестове + аудиодиск
16.55 лв.
Методическо ръководство
Методическо р-во + Active Teach
Real Life Pre-intermediate
Учебник+мини-workbook
24.25 лв.
Тетрадка+аудиодиск+CD-ROM
13.80 лв.
Аудиодиск към учебника
30.65 лв.
Книга с тестове + аудиодиск
17.95 лв.
Методическо ръководство
Методическо р-во + Active Teach
Real Life Intermediate
Учебник+мини-workbook
27.30 лв.
Тетрадка+аудиодиск+CD-ROM
18.85 лв.
Аудиодиск към учебника
30.65 лв.
Книга с тестове + аудиодиск
17.95 лв.
Методическо ръководство
Методическо р-во + Active Teach
Real Life Upper Intermediate
Учебник+мини-workbook
41.95 лв.
Тетрадка+аудиодиск+CD-ROM
27.50 лв.
Аудиодиск към учебника
30.65 лв.
Книга с тестове + аудиодиск
Методическо ръководство
Методическо р-во + Active Teach
Real Life Advanced
Учебник+мини-workbook
41.95 лв.
Тетрадка+аудиодиск+CD-ROM
27.50 лв.
Аудиодиск към учебника
30.65 лв.
Книга с тестове + аудиодиск
16.55 лв.
Методическо ръководство
57.80 лв.
Методическо р-во + Active Teach
Вижте още и...
 
  Copyright САН П.Р.О. Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти