New Total English назад към списък
Starter - Advanced, CEF A1-C1

New Total English запази своите най-добри отличителни белези на предишното издание като точно съответствие с Общата европейска езикова рамка за удобство при планиране на обучението. Пълно представяне на изучаваната граматика чрез карета Active Grammar, раздели Reference и Review. Особено внимание се отделя на усвояване на лексиката включително колокации.

Какво е новото?

  • Над 50% НОВИ текстове и упражнения
  • НОВИ DVD материали и филми във включения към учебника компакт-диск Active Book
  • НОВО Writing Bank със забавни и интересни задачи
  • НОВО Pronunciation Bank с примерни фонетични упражнения върху лексиката на всеки юнит
  • НОВО On-line Vocabulary TrainerNew Total English Starter
Учебник+ActiveBook
45.70 лв.
Учебна тетрадка+аудиоCD (вкл.отговори)
23.75 лв.
Учебна тетрадка+аудиоCD (без отговори)
28.55 лв.
Методическо р-во за учителя+Test-master CD-ROM
52.95 лв.
Аудиo CD към учебника
29.95 лв.
Учебник+ActiveBook+Lab
85.90 лв.
Active Teach DVD за учителя
184.95 лв.
New Total English Elementary
за учители
Sample Unit
Учебник+ActiveBook
45.70 лв.
Учебна тетрадка+аудиоCD (вкл.отговори)
23.75 лв.
Учебна тетрадка+аудиоCD (без отговори)
28.55 лв.
Методическо р-во за учителя+Test-master CD-ROM
52.95 лв.
Active Teach DVD за учителя
184.95 лв.
Аудиo CD към учебника
29.95 лв.
Учебник+ActiveBook+Lab
85.90 лв.
New Total English Pre-intermediate
Учебник+ActiveBook
45.70 лв.
Учебна тетрадка+аудиоCD (вкл.отговори)
23.75 лв.
Учебна тетрадка+аудиоCD (без отговори)
28.55 лв.
Методическо р-во за учителя+Test-master CD-ROM
52.95 лв.
Active Teach DVD за учителя
184.95 лв.
Аудиo CD към учебника
29.95 лв.
Учебник+ActiveBook+Lab
85.90 лв.
New Total English Intermediate
за учители
Sample UnitCorrelation Chart
Учебник+ActiveBook
45.70 лв.
Учебна тетрадка+аудиоCD (вкл.отговори)
23.75 лв.
Учебна тетрадка+аудиоCD (без отговори)
28.55 лв.
Методическо р-во за учителя+Test-master CD-ROM
52.95 лв.
Active Teach DVD за учителя
184.95 лв.
Аудиo CD към учебника
29.95 лв.
Учебник+ActiveBook+Lab
85.90 лв.
New Total English Upper Intermediate
Учебник+ActiveBook
45.70 лв.
Учебна тетрадка+аудиоCD (вкл.отговори)
23.75 лв.
Учебна тетрадка+аудиоCD (без отговори)
28.55 лв.
Методическо р-во за учителя+Test-master CD-ROM
52.95 лв.
Active Teach DVD за учителя
184.95 лв.
Аудиo CD към учебника
29.95 лв.
Учебник+ActiveBook+Lab
85.90 лв.
New Total English Advanced
Учебник+ActiveBook
45.70 лв.
Учебна тетрадка+аудиоCD (вкл.отговори)
23.75 лв.
Учебна тетрадка+аудиоCD (без отговори)
28.55 лв.
Методическо р-во за учителя+Test-master CD-ROM
52.95 лв.
Active Teach DVD за учителя
184.95 лв.
Аудиo CD към учебника
29.95 лв.
Учебник+ActiveBook+Lab
85.90 лв.
 
  Copyright САН П.Р.О. Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти