Language Leader назад към списък
David Cotton, David Foley, Simon Kent, Ian Lebeau, Gareth Rees
Учебна система за студенти в 5 нива Elementary – Advanced, CEF A1 – C2

Languageleader е разработена около теми, стимулиращи към водене на дискусии и дебати, комбинирано със систематична работа по развиване на езиковите умения. Специално разработените уроци-сценарии насочват студентите към изпълнение на комуникативни задачи и дават солидни познания за изпълнение на писмени задачи.

Languageleader е подходящият учебен курс за студенти във висшите училища с други граждански специалности, както и за курсисти, които ще се подготвят за полагане на международни езикови изпити.

Предлага пълен пакет от мултимедийни и онлайн компоненти:

CD-ROM към учебника съдържа допълнителни интерактивни упражнения.

MyEnglishLab е вариант с ползване на онлайн-платформа за смесено обучение (присъствено + онлайн). Дава възможност за намаляване на присъствените занятия в улеснение на курсистите и преподавателите.

ActiveTeach е софтуер за интерактивна бяла дъска в помощ на преподавателя. Съдържа учебника в електронен вариант, видео и аудио материалите, електронен речник, допълнителни инструменти и ресурси. С този диск учителят бързо и лесно работи само чрез компютъра си с всички ресурси, а при регистрация на сайта на системата www.pearsonELT.com/languageleaderполучава достъп до още много допълнителни материали.
Language Leader Elementary
Учебник + CD ROM
42.95 лв.
Учебник + CD-ROM + пин код MyEnglishLab
Учебна тетрадка + Аудио CD (с отговори)
25.90 лв.
Учебна тетрадка + Аудио CD (без отговори)
25.90 лв.
Аудио CD към учебника
Методическо р-во + Test Master CD-ROM
Active Teach (софтуер за интерактивна бяла дъска)
Language Leader Pre-Intermediate
Учебник + CD ROM
42.95 лв.
Учебник + CD-ROM + пин код MyEnglishLab
Учебна тетрадка + Аудио CD (с отговори)
25.70 лв.
Учебна тетрадка + Аудио CD (без отговори)
25.70 лв.
АудиоCD към учебника
34.75 лв.
Методическо р-во + Test Master CD-ROM
Active Teach (софтуер за интерактивна бяла дъска)
Language Leader Intermediate
Учебник + CD ROM
42.95 лв.
Учебник + CD-ROM + пин код MyEnglishLab
Учебна тетрадка + Аудио CD (с отговори)
25.95 лв.
Учебна тетрадка + Аудио CD (без отговори)
25.95 лв.
АудиоCD към учебника
34.75 лв.
Методическо р-во + Test Master CD-ROM
Active Teach (софтуер за интерактивна бяла дъска)
Language Leader Upper Intermediate
Учебник + CD ROM
42.95 лв.
Учебник + CD-ROM + пин код MyEnglishLab
Учебна тетрадка + Аудио CD (с отговори)
25.90 лв.
Учебна тетрадка + Аудио CD (без отговори)
25.70 лв.
Аудио CD към учебника
Методическо р-во + Test Master CD-ROM
Active Teach (софтуер за интерактивна бяла дъска)
Language Leader Advanced
Учебник + CD ROM
53.50 лв.
Учебник + CD-ROM + пин код MyEnglishLab
Учебна тетрадка + Аудио CD (с отговори)
32.15 лв.
Учебна тетрадка + Аудио CD (без отговори)
32.15 лв.
Аудио CD към учебника
34.75 лв.
Методическо р-во + Test Master CD-ROM
86.35 лв.
 
  Copyright САН П.Р.О. Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти