FOCUS for Bulgaria назад към списък
За интензивно и разширено изучаване на английски език в първи гимназиален етап

 

Учебната система FOCUS for Bulgaria е ориентирана към интересите и възрастовите особености на учениците в 8-12 клас. Отговаря напълно на изискванията на учебната програма на МОН за интензивно и разширено изучаване на английски език.

FOCUS for Bulgaria:

- Стимулира учениците да активират лексиката, която са научили до момента, и след това да преминат към изучаване на нова. Това е в съответствие с естествения начин на усвояване на нови знания от човешкия мозък.

- Развива писмените и говорни умения чрез специално разработена методика

Видео презентации на произношение и граматика с виртуален учител

- Интерактивни ситуативни видео епизоди

Аудиозаписи към всички упражнения и текстове

Периодични преговорни уроци за самооценка

Многостепенна система на тестване

- Методическо ръководство е пълноцветно с включен целия учебник с отговори, допълнителни упражнения и тестове

- Всеки урок предлага упражнения в изпитен формат на международни изпити и матура

Аудиозаписи към всички упражнения и текстове
FOCUS for Bulgaria A1
Учебник + Wordstore
26.72 лв.
Учебна тетрадка
14.46 лв.
Граматическа тетрадка
12.95 лв.
Методическо ръководство + Тест-мастър
Аудиодиск към учебника
5.50 лв.
Електронен учебник за учителя
FOCUS for Bulgaria A2
Учебник + Wordstore
26.72 лв.
Учебна тетрадка
14.46 лв.
Граматическа тетрадка
12.95 лв.
Методическо ръководство + Тест-мастър
Аудиодиск към учебника
5.50 лв.
Електронен учебник за учителя
FOCUS for Bulgaria B1.1
Учебник + Wordstore /с 15% отстъпка/
22.71 лв.
Учебна тетрадка/с 15% отстъпка/
12.29 лв.
Граматическа тетрадка/с 15% отстъпка/
11.01 лв.
Методическо ръководство + Тест-мастър
Аудиодиск към учебника
5.50 лв.
Електронен учебник за учителя
Focus for Bulgaria B1, part 1
Учебник + Wordstore
26.72 лв.
Учебна тетрадка
14.46 лв.
Граматическа тетрадка
12.95 лв.
Методическо ръководство + Тест-мастър
Аудиодиск към учебника
5.50 лв.
Електронен учебник за учителя
Focus for Bulgaria B1, part 2
Учебник + Wordstore
26.72 лв.
Учебна тетрадка
14.46 лв.
Граматическа тетрадка
12.95 лв.
Методическо ръководство + Тест-мастър
Аудиодиск към учебника
5.50 лв.
Електронен учебник за учителя
 
  Copyright САН П.Р.О. Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти