Химия и опазване на околната среда за 9. клас / втора част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд ези9 назад към списък
Хариета Димитрова, Виолета Константинова
издателство САНПРО

Предназначен е за учениците, които изучават учебния предмет Химия и опазване на околната среда в IX клас или втора част в IX клас при обучение с интензивно
изучаване на чужд език.

• Тематично следва логиката на учебната програма.
• Основните теоретични знания и нови понятия са въведени и обяснени на достъпен език чрез примери от заобикалящия ни свят.
• Многообразието от цветни илюстрации, снимки, таблици и графики осигурява необходимата подкрепа за усвояване на новите знания.
• Задачите и лабораторните упражнения стимулират самостоятелната работа.
• Тестовете служат за проверка и самопроверка.
• Уроците за преговор и обобщение целят периодично затвърждаване на изучения материал.
• Учебникът създава активно отношение за опазване на околната среда.

Тематично годишно разпределение за профил 9 клас 2018

Учeбна програма за разширено обучение 9 клас

 
Химия и опазване на околната среда за 9. клас
Учебник
12.00 лв.
Работни листове
7.90 лв.
Книга за учителя
Електронен учебник за интерактивна дъска
 
  Copyright САН П.Р.О. Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти