Longman Dictionary of Contemporary English назад към списък
за учащи на възраст 15+
Най-пълният речник на съвременния писмен и говорим английски език! езиково ниво Upper Intermediate - Proficiency

Пълноцветен речник на съвременния английския език, 2080 страници + код за онлайн достъп

Книжното тяло съдържа:

- над 230 000 думи и фрази

- над 165 000 основни езикови примери

- интегриран Collocations Dictionary с над 65 000 словосъчетания

- интегриран Thesaurus с над 18 000 синоними и антоними

- указателни бележки за разликата между разговорен и писмен език

- отбелязани са 3000-те най-често използвани думи в разговорния и писмен английски език

- ясни дефиниции с използване на 2000 най-често употребявани думи

Кодът за онлайн достъп осигурява:

- 300 000 думи, фрази и значения

- автентично произношение на 88 000 примери и 1 милион допълнителни примери от основния езиков регистър

- 147 000 словосъчетания + 48 000 синоними, антоними и свързани с тях думи

- хиляди интерактивни упражнения, включително за FCE, CAE, CPE, IELTS

- Longman Vocabulary Checker - открийте какъв тип думи се използват в текста, който четете, и разберете кои думи трябва да научите

- Cultural Dictionary - енциклопедия на британската и американска култура

- Language Activator - разширява лексикалния запас до необходимия за изразяване на мисли и идеи, характерни за английскоговорящите; фрази и правила на свързване на думите, които са необходими за правилно писане, допълнителни указания и обяснения на граматичните структури

- Grammar Centre - видеопрезентации на важните граматични категории + интерактивни упражнения, тестове и автоматична оценка на постигнатия резултат
Longman Dictionary of Contemporary English
Речник с меки корици + online access70.5 лв.
50.00 лв.
Речник с твърди корици + + online access
93.95 лв.
Вижте още и...
GOLD виж повече
 
  Copyright САН П.Р.О. Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти