Физика и астрономия за 10. клас назад към списък
Иван Петков
Одобрен от МОН издателство САНПРО

Учебник

• Тематично следва логиката на учебната програма.
• Основните теоретични знания и нови понятия са въведени и обяснени на достъпен език чрез примери от заобикалящия ни свят.
• Многообразието от цветни илюстрации, снимки, таблици и графики осигурява необходимата подкрепа за усвояване на новите знания.
• Задачите и лабораторните упражнения стимулират самостоятелната работа.
• Тестовете служат за проверка и самопроверка.
• Уроците за преговор и обобщение целят периодично затвърждаване на изучения материал.

• Част от изложението, въпросите и задачите са подходящи за подготовка за сертифицирани европейски изпити. 

• Като нов елемент от подготовката на учениците са качествените задачи по физика.

Работни листове

В помощ на ученици и учители за затвърждаване на учебния материал. 

Книга за учителя

• Примерни тестове за входно и изходно ниво с отговори, указания и система за оценяване.
• Решения и упътвания на качествените задачи от учебника.
• Примерни демонстрации и опити в часовете по физика.
 
Електронен учебник за учителя

• Достъпен онлайн за учителите, които използват учебника с учениците си.

• Включва целия учебник в електронен формат - подходящ за интерактивна бяла дъска.

• Тестовете са в електронен вариант с автоматична проверка и възможност за показване и скриване на отговорите.

 

 Физика и астрономия за 10. клас
Учебник
12.00 лв.
Работни листове
Книга за учителя
Електронен учебник за интерактивна дъска
 
  Copyright САН П.Р.О. Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти