Химия и опазване на околната среда за 10. клас назад към списък
Виолета Константинова, Хариета Димитрова, Даниела Маноилова
Одобрен от МОН издателство САНПРО

Учебник

• Тематично следва логиката на учебната програма.
• Основните теоретични знания и нови понятия са въведени и обяснени на достъпен език чрез примери от заобикалящия ни свят.
• Многообразието от цветни илюстрации, снимки, таблици и графики осигурява необходимата подкрепа за усвояване на новите знания.
• Задачите и лабораторните упражнения стимулират самостоятелната работа.
• Тестовете служат за проверка и самопроверка.
• Уроците за преговор и обобщение целят периодично затвърждаване на изучения материал.
• Учебникът създава активно отношение за опазване на околната среда.

Работни листове

В помощ на ученици и учители за затвърждаване на учебния материал. 

Книга за учителя

• Решения и упътвания на задачите от учебника и работните листове.

• Примерно годишно разпределение на учебния материал.
• Учебна програма

Електронен учебник за учителя

• Достъпен онлайн за учителите, които използват учебника с учениците си.

• Включва целия учебник в електронен формат - подходящ за интерактивна бяла дъска.

• Тестовете са в електронен вариант с автоматична проверка и възможност за показване и скриване на отговорите.

 

 
Химия и опазване на околната среда за 10. клас
Учебник
14.00 лв.
Работни листове
8.95 лв.
Книга за учителя
Електронен учебник за интерактивна дъска
 
  Copyright САН П.Р.О. Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти