Language Activator назад към списък
за учащи на възраст 15+ и специалисти по английски език
Синонимен и тълковен речник в едно! ниво Upper Intermediate - Proficiency

Разширява лексикалния запас до необходимия за изразяване на мисли и идеи, характерни за английскоговорящите. Усъвършенства уменията за писане чрез точни и подробни дефиниции, които обясняват едва доловимите разлики между близките по значение думи. Обясненията започват от основна дума или мисъл, за да се покаже типичната им употреба, и се достига до тези думи и фрази, които звучат естествено и трябва да се използват в точно определен контекст. Речникът съдържа всички фрази и правила на свързване на думите, които са необходими за правилно писане, допълнителни указания и обяснения на граматичните структури.
Language Activator
Речник с меки корици
88.95 лв.
Речник с твърди корици
Вижте още и...
 
  Copyright САН П.Р.О. Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти