Intelligent Business назад към списък
Tonya Trappe and Graham Tullis
С автентични материали от списание The Economist Elementary - Advanced

Динамична и гъвкава система с интегрирани разнообразни компоненти, които дават необходимите знания и умения за работа в бизнес-среда. Предлага задълбочени обяснения и богат автентичен материал от списание " The Economist ". Разглеждат се основните концепции и правила в бизнеса и други, свързани с него области - технологии и околна среда. Оригинални бизнес-сценарии представят дилеми за разрешаване и насърчават курсистите да мислят критично и обективно и да прилагат наученото на практика. - учебникът съдържа наръчник с практически насоки за писане и разнообразна бизнес-кореспонденция и е-mail - системата е предвидена за около 80 учебни часа, които могат да се увеличат до около 100-120 като се използва специалната Skills Book. Тетрадката е със CD-ROM и съдържа много практически упражнения върху всички езикови умения; развива и упражнява уменията, необходими в работата: приключване на сделки, публични презентации, предотвратяване на конфликти.
Intelligent Business Elementary
Учебник + CD ROM
58.45 лв.
АудиоCD (2) към учебника
35.70 лв.
Методическо ръководство + Test-Master CD-ROM
50.20 лв.
Тетрадка+аудиоCD
39.95 лв.
Skills Book + CD-ROM
54.85 лв.
Intelligent Business Pre-intermediate
Учебник+audio CD (2)
55.95 лв.
АудиоCD (2) към учебника
35.70 лв.
Методическо ръководство + Test-Master CD-ROM
50.20 лв.
Тетрадка+аудио CD
39.20 лв.
Skills Book + CD-ROM
53.15 лв.
Intelligent Business Intermediate
Учебник+audio CD (2)
55.95 лв.
АудиоCD (2) към учебника
35.70 лв.
Методическо ръководство + Test Master CD-ROM
50.20 лв.
Тетрадка+аудио CD
30.35 лв.
Skills Book + CD-ROM
41.45 лв.
DVD
Video Resource Book
Intelligent Business Upper Intermediate
Учебник + audio CD (2)
55.95 лв.
АудиоCD (2) към учебника
35.70 лв.
Методическо ръководство + Test Master CD-ROM
50.20 лв.
Тетрадка+аудио CD
39.20 лв.
Skills Book + CD-ROM
53.15 лв.
DVD
59.50 лв.
Video Resource Book
Intelligent Business Advanced
Учебник
68.50 лв.
АудиоCD (2) към учебника
34.95 лв.
Методическо ръководство + Test-Master CD-ROM
57.10 лв.
Тетрадка+аудиоCD
34.30 лв.
Skills Book + CD-ROM
48.70 лв.
 
  Copyright САН П.Р.О. Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти