Energy for Bulgaria назад към списък
Стийв Елсуърт, Джим Роуз
Одобрена от МОН За 5, 6 и 7 клас

Energy for Bulgaria е нова система за учениците в прогимназиален курс на обучение. Специално разработена за България от авторите на най-популярната досега у нас учебна система Go! Стийв Елсуърт и Джим Роуз. Използваният творчески подход осигурява необходимата за учениците мотивация да учат и да практикуват придобитите знания. Свежа и вълнуваща по съдържание и оформление. Уроците са с ясни цели и етапи, упражняват всички езикови умения. Включена е история с реални герои, много песни, ролеви задачи, проекти и информация за различни култури по света. Системата развива увереност с логически издържана граматична програма. Развива речниковия запас на учениците чрез контролирана система, съвети за по-ефективно запомняне (Memory Tips) и уникални страници за допълнително практикуване на новата лексика (Memory Gyms). Учи ги как да пишат чрез специално разработени съвети (Writing Tips) и планирани стъпка-по-стъпка различни видове писмени задачи (Writing Gyms). Изчерпателна многостепенна система за тестване, самооценка и обективно оценяване на постигнатите резултати според образователните стандарти. Проектите и задачите са ясно маркирани за прилагане в личното езиково портфолио. Energy for Bulgaria е изцяло съобразена с Общата Европейска езикова рамка на Съвета на Европа. В помощ на преподавателите се предлагат практически насоки в методическото ръководство, допълнителни идеи за работа с ученици с различни възможности и много други материали и идеи за работа върху езиковите умения. Включено е и Годишно разпределение на учебния матерал по новия учебен план.

Energiser Граматическа тетрадка - Специално разработено помагало, включващо всички граматически понятия, застъпени в новата учебна програма съответно за 5, 6 или 7 клас.

Съдържанието следва логическата последователност на представяне на материала в учебника. Подпомага и улеснява по-ефективното усвояване на граматическите структури, като същевременно обемът от лексика е съобразен с учебника и не затруднява отработването им.

· Упражненията са градирани по трудност, така че тетрадката е подходяща за работа и в класове с различно ниво на познания по езика.

· Подробните таблици и съпътстващите ги разяснения на български език осигуряват необходимата подкрепа при усвояване на граматическия материал.

· Включените преговорни уроци целят периодично затвърждаване на изучения материал чрез упражнения от смесен тип. ENERGISER е подходящ, както за работа в допълнителните ЗИП/СИП часове, така и за самоподготовка.
 
  Copyright САН П.Р.О. Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти