Химия и опазване на околната среда за 8. клас / първа част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език назад към списък
Хариета Димитрова, Джим Кларк
Одобрен от МОН по новата учебна програма (в сила от 2017 година) издателство САНПРО, по лиценз на Пиърсън

Предназначен е за учениците, които изучават учебния предмет Химия и опазване на околната среда в VIII клас или първа част в IX клас при обучение с интензивно
изучаване на чужд език.

• Тематично следва логиката на учебната програма.
• Основните теоретични знания и нови понятия са въведени и обяснени на достъпен език чрез примери от заобикалящия ни свят.
• Многообразието от цветни илюстрации, снимки, таблици и графики осигурява необходимата подкрепа за усвояване на новите знания.
• Задачите и лабораторните упражнения стимулират самостоятелната работа.
• Тестовете служат за проверка и самопроверка.
• Уроците за преговор и обобщение целят периодично затвърждаване на изучения материал.
• Учебникът създава активно отношение за опазване на околната среда.
Химия и опазване на околната среда за 8 клас
Учебник
11.50 лв.
Работни листове
6.25 лв.
Книга за учителя
Електронен учебник
 
  Copyright САН П.Р.О. Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти