New Cutting Edge назад към списък
автори Sarah Cunningham, Peter Moor
Пълен курс по английски език в 6 нива Starter - Advanced

Съвременна система в 6 нива с богато на теми съдържание. Лесна за използване, с ясна структура и цели. Ангажира и мотивира учащите да общуват свободно и уверено. Предлага изчерпателно обяснение на граматичните правила и много упражнения за осмислянето им, редовен преговор и затвърждаване на заученото; упражняват се четирите езикови умения и ефективното им използване в реални ситуации. · БЕЗПЛАТЕН мини-речник към всеки учебник за нива Elementary, Pre-intermediate, Intermediate и Upper Intermediate с новите думи и изрази от съответното ниво. · БЕЗПЛАТЕН картинен мини-речник с лексикални упражнения към учебника за ниво Starter · БЕЗПЛАТЕН фразеологичен мини-речник с упражнения към учебника за ниво Advanced. · Всяко ниво предлага обучение в рамките на 100-120 учебни часа, които могат да се увеличат до 150-170 часа, като се използват допълнителните упражнения за фотокопиране и тестовете в методическото ръководство. · Видеокасетите предлагат материал, който затвърждава изучаваните лексикални и граматични структури чрез поредица от кратки истории.
 
  Copyright САН П.Р.О. Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти