Grammar & Vocabulary for Cambridge First Certificate назад към списък
FCE

Покриват необходимия граматичен и лексикален материал за успешно полагане на изпитите на Cambridge.

Граматичните категории са представени ясно, със съответната лексика и разнообразни упражнения, степенувани по трудност. Цялостният и подробен преглед на граматиката, многото примери и диагностичните тестове след всеки юнит допринасят за задълбочаване на знанията и създаване на допълнителна увереност. Нов подход - при поднасяне на материала се следва отчасти формата на изпитите, което помага на учениците да се запознаят с изискванията. Специално внимание се обръща на словообразуването,както и на типични думи и изрази употребени в различни ситуации. Посочват се и се коментират най-често допусканите грешки.

Новото издание е с код за достъп до Longman Dictionaries Online, където учащите ще натрупат допълнителен лексикален запас, ще използват уникалния Vocabulary Trainer и ще имат достъп до допълнителни реални изпитни задачи.
Grammar & Vocabulary for Cambridge First
С отговори
61.55 лв.
Без отговори
61.55 лв.
 
  Copyright САН П.Р.О. Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти