Комуникативен курс за всички области на туризма Elementary - Upper Intermediate

READY TO ORDER Подпомага ефективната професионална комуникация в областта на ресторантьорството чрез въвеждане и упражняване на основната граматика, лексика и произношение. Съдържа текстове и диалози с употребявания в реални ситуации английски език. Предвиден за около 60-80 учебни часа, които могат да се разширят до около 100 с допълнителните упражнения в методическото ръководство и работната тетрадка. ENGLISH FOR INTERNATIONAL TOURISM Система в три нива за учащи, които трябва да общуват на английски език в областта на туризма и хотелиерския бизнес. Подобрява професионалните умения за комуникация и предлага отработена стратегия на поведение при определени ситуации на работното място. Съдържа много автентични материали от енциклопедии и пътеводители. Чрез добре балансирана учебна програма се набляга едновременно върху граматика, лексика, основните езикови умения и произношение. Всеки учебник включва специален раздел за писане, граматични обяснения и таблици. - всяко ниво е предвидено за около 90-100 часа, които могат да се увеличат до 120 с разработване на раздела за писане и допълнителните упражнения в тетрадката и методическото ръководство. - текстовете на всички материали от аудиокасетите са в учебника.
Ready to Order
Учебник
42.95 лв.
Учебна тетрадка
22.55 лв.
АудиоCD към учебника
Методическо р-во
61.75 лв.
English for International Tourism Pre-intermediate
Учебник
57.95 лв.
Учебна тетрадка
33.95 лв.
АудиоCD към учебника (2)
30.95 лв.
English for International Tourism Intermediate
Учебник
57.95 лв.
Учебна тетрадка
33.95 лв.
АудиоCD към учебника (2)
30.95 лв.
English for International Tourism Upper Intermediate
Учебник
57.95 лв.
Учебна тетрадка
33.95 лв.
АудиоCD към учебника (2)
30.95 лв.
Вижте още и...
 
  Copyright САН П.Р.О. Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти