Market Leader назад към списък
автори David Cotton, David Falvey, Simon Kent
Бизнес-английски за бъдещите бизнес-лидери 5 нива: elementary - advanced

Система в 5 части, в основата на която са материали от автентични източници. Темите се разглеждат чрез реални бизнес-ситуации, за да се достигне стандартното ниво на владеене на езика, необходимо за общуване в модерното бизнес-общество. Засягат се и теми от специфични области - бизнес право, финанси и мениджмънт.

- Всяко ниво на системата е предвидено за 90 - 120 учебни часа, които могат да се увеличат до минимум 150 чрез използване на допълнителните помагала Practice File, Test, File, Business Grammar and Usage, Business Law, Banking and Finance, International Management.

- Съдържа речник на бизнес-термините и специални раздели върху граматика и писане.

- Предлага възможност за допълнителни тестове и материали и получаване на нови уроци всяка седмица на www.market-leader.net

Пълен пакет от мултимедийни и онлайн компоненти:

MyEnglishLab - вариант с ползване на онлайн платформа за смесено обучение (присъствено + онлайн) дава възможност за намаляване на присъствените занятия в улеснение на курсистите, които не разполагат с достатъчно свободно време.

За повече информация: www.MyEnglishLab.com

ActiveTeach - софтуер за интерактивна бяла дъска за учителя. Включва учебникът в електронен вариант, видео и аудио материалите, електронен речник, допълнителни инструменти, ресурси, игри. Всичко това дава възможност на преподавателя бързо и лесно да ползва само чрез компютъра си с всички тези ресурси. При регистрация на сайта на системата www.market-leader.net учителят получава достъп до още много допълнителни ресурси.
Market Leader Elementary 3-rd edition
Учебник+DVD-ROM
55.40 лв.
АудиоCD (2) към учебника
30.65 лв.
Тетрадка+аудио CD
23.30 лв.
Методическо ръководство+Test Master CD-ROM
60.80 лв.
Учебник +MyLAB
119.85 лв.
Тестове
28.50 лв.
Active Teach - софтуер за интерактивна бяла дъска
264.95 лв.
Market Leader Pre-intermediate 3-rd edition
Учебник+CD-ROM
55.40 лв.
АудиоCD към учебника (2)
30.65 лв.
Методическо р-во+Test Master CD-ROM
60.80 лв.
Тетрадка+CD
23.30 лв.
Учебник +MyLAB
119.85 лв.
Тестове
28.50 лв.
Active Teach - софтуер за интерактивна бяла дъска
264.95 лв.
Market Leader Intermediate 3-rd edition
Учебник+CD-ROM
55.40 лв.
АудиоCD към учебника (2)
30.65 лв.
Методическо р-во+Test Master CD-ROM
60.80 лв.
Тетрадка+CD
23.30 лв.
Учебник +MyLAB
119.85 лв.
Тестове
28.50 лв.
Active Teach - софтуер за интерактивна бяла дъска
264.95 лв.
Market Leader Upper Intermediate 3-rd edition
Учебник+CD-ROM
54.40 лв.
АудиоCD към учебника (2)
30.65 лв.
Методическо р-во+Test Master CD-ROM
60.80 лв.
Тетрадка+CD
23.30 лв.
Учебник +MyLAB
119.85 лв.
Тестове
28.50 лв.
Active Teach - софтуер за интерактивна бяла дъска
264.95 лв.
Market Leader Advanced 3-rd edition
Учебник+CD-ROM
55.40 лв.
Учебник + MyLab
119.85 лв.
Аудио CD(2) към учебника
30.65 лв.
Тетрадка+аудио CD
23.30 лв.
Методическо ръководство+Test Master CD-ROM
60.80 лв.
Active Teach
264.95 лв.
Тестове
28.50 лв.
Market Leader - specialist titles
Marketing
Business Law (supports ICFE exam preparation)
44.50 лв.
Accounting and Finance (supports ICFE exam preparation)
44.50 лв.
Human Resources
44.50 лв.
Logistics Management
Working Across Cultures
Essential Business Grammar & Usage (CEF A1-B1)
Business Grammar & Usage (CEF B2-C1)
49.95 лв.
Вижте още и...
 
  Copyright САН П.Р.О. Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти