Longman Dictionaries Online
Enrich your website for free
  Продукти и услуги | ELT


"С.А.Н.-ПРО" ООД – Варна е българското представителство на издателство Pearson Longman.

Pearson Longman е водещо издателство в света във всички сектори на образованието. Изданията включват материали за основното и средно училище, висшето образование, професионално обучение, ELT и образователни технологии; както във Великобритания и САЩ, така и в целия свят. Longman публикува над 40 000 образователни, справочни книги и програми. В момента над 10 000 души от над 40 страни по света работят в издателството.

Вече 287 години името на Longman е световен символ за високо качество и новаторство в областта на обучението по английски език.

От 1992 година насам ние съдействаме за подобряване на обучението по английски език в България, осигурявайки достъп до най-съвременни световноизвестни системи за обучение, при това на изключително преференциални цени.

Оригиналните учебни системи на Pearson Longman дават възможност на българските ученици да се чувстват идентични с връстниците си в Европа и света. В същото време методиките са съобразени с особеностите на обучението по английски език у нас и са подходящо адаптирани. Предлаганите от Pearson Longman - България в българските училища учебни системи по английски език са съобразени с изискванията на МОМН за учебно съдържание и графичен дизайн. Те напълно отговарят на ДОИ и утвърдените от МОМН учебни програми.

Ние осигуряваме безплатно на училищата и преподавателите в България необходимата им методическа литература, аудио и тестови материали за провеждане на пълноценен учебен процес.

Pearson Longman - България е основен спонсор на множество национални и международни конференции на учителите.

Даренията ни за Домове за деца в неравностойно социално положение, както и за множеството ОУ и СОУ са допълнителна помощ при нелекото финансово състояние на училищата.

Ние, представителите на издателство Pearson Longman, сме в тясна връзка с учители, родители и деца. Следим внимателно процеса на успешно използване на учебните системи като организираме безплатни методически семинари за учителите с гост лектори и самите автори на учебниците! По наша покана в България са гостували световно известни автори, които проведоха няколкодневни методически сбирки с учителите в големите градове. Това са Даяна Уебстър (English Together), Роджър Гауър (Matters), Ингрид Фрийберн (Discoveries, Blueprint), Дейвид Моър (World Class), Стийв Елсуърт и Джим Роуз (Energy), Майкъл Харис (Opportunities). Семинарите са безплатни за преподавателите по английски език.

Разнообразието от учебни системи и допълнителни помогала дава възможност както на учащите се от различни възрасти, така и на преподавателите, да изберат най-подходящите за техния начин на обучение и преподаване.

В училище, в езикова школа или за самостоятелно обучение по английски език – Pearson Longman предлага най-доброто решение.
 
  Copyright САН П.Р.О. Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти