Изпити
Pearson Tests of English

Съвременният свят поставя изисквания към тези, които не са безразлични към бъдещето и успеха си. Нужно е да бъдем динамични и адаптивни, креативни и търсещи, с широк поглед и отворено за новостите съзнание, с отлична ориентация към нещата, които имат практическо приложение и смисъл. Все по-широк става спектъра от възможности за работа и учене както в Европа, така и по света.

Pearson Tests of English са международно признати сертификати, които тестват възможностите на кандидатите да прилагат знанията си на практика. Приложими са както за деца от 7 до 14 години, така и за тези, които се нуждаят от сертификат за владеене на английски език с цел работа или кандидатстване в университет.

PTE Academic е единственият международно признат изпит стриктно обвързан с Общата европейска езикова рамка.

Изключителна поверителност и сигурност – от първия момент на регистрация на кандидатите за изпита до получаване на сертификата за постигнатите резултати.

- Всеки кандидат прави самостоятелно своята регистрация онлайн чрез уеб сайта www.pearsonpte.com.
- Изпитите се провеждат само в изпитни центрове оторизирани от Pearson VUE при строг контрол на сигурността.
- Датите за изпита се определят от изпитните центрове и на практика могат да бъдат почти всеки работен ден. Изпитните сесии на PTE Academic се провеждат всеки понеделник, сряда и петък от 10:00 часа и от 14:00 часа в акредитирания изпитен център на Pearson VUE, който се намира в град Варна.
- В деня на изпита, в изпитния център, кандидатът се легитимира с лична карта или паспорт, прави му се снимка на място, вземат се биометрични данни - отпечатък от двете длани. При всяко влизане и излизане от залата за изпит се сравняват биометричните данни и легитимацията.
- В началото на изпита се прави запис на гласа на изпитвания, който служи за сравнение по време на теста Speaking/Говорене.
- Целият изпит се провеждат в един ден в рамките на 3 часа, като след втората част на изпита кандидатът има право на 10-минутна почивка.
- Всички компоненти на изпита се проверяват автоматично от компютър с изкуствен интелект, дори и компонента Speaking/Говорене. Субективното оценяване на кандидатите е изключено напълно благодарение на модерната компютърна технология.
- Резултатите от изпита се получават до 5 работни дни и срокът на валидност е 2 години след датата на издаване.
- Само кандидатите имат достъп до своите резултати и могат да ги предоставят на неограничен брой университети в цял свят при кандидатстване.

Над 1000 университета по цял свят признават резултатите от PTE Academic като гаранция, че приемат студенти, които общуват свободно в академична среда. Пълен списък на университетите, които признават PTE Academic при кандидатстване, можете да видите на www.pearsonpte.com/the-test/who-accepts-it/PTE Academic е единственият световно признат изпит, който позволява на кандидатите да имигрират в държавите Австралия и Нова Зеландия.

За повече информация относно PTE Academic посетете www.pearsonpte.com или www.pte-bulgaria.com/pte-academic

За повече информация относно подготовката, регистрацията, мястото на изпитните центрове и явяването на изпита PTE Academic посетете www.pearsonpte.com или www.pte-bulgaria.com/pte-academic

PTE General е в шест нива, които покриват напълно нивата на Европейската езикова рамка (CEFR).

• Изборът е от абсолютно начинаещи (А1) до напреднали (С1) и професионалисти (С2). Нивото, което покрива изцяло изискванията на работодателите е ниво 3(B2), а за кандидатстване в различни колежи и университети е необходимо ниво 4 (C1) или 5 (C2). Тези две нива са подходящи и за професионалисти в различни области, които желаят да получат официално право на работа във Великобритания.
• Акцентът на изпитите е не върху академичните и теоретичните знания, а върху познати, реални ситуации, с които всеки се среща в ежедневието, независимо дали става въпрос за работа, учене, пазаруване или социални контакти.
• Изпитът е на два етапа: писмен и устен. В писмената част, кандитатите имат възможност да покажат колко добре разбират това, което чуват или четат и как могат да се изразяват подходящо в писмен вид. Устното представяне на всеки кандидат се записва и заедно с неговата писмена работа се връща във Великобритания за проверяване, оценяване и контрол на оценката, получена от кандидата за представянето му на интервюто тук. Провеждането и оценяването на устната част от изпита се извършва от обучени и сертифицирани за това преподаватели.

PTE General се провеждат в над 20 изпитни центъра в България. Всяка календарна година има седем изпитни сесии – през февруари, март, май, юни, октомври, ноември и декември. Провеждат се в събота и точните дати за писмения изпит се обявяват в началото на годината. Устната част се провежда в рамките на 2 седмици преди писмения изпит или в деня на изпита, като графикът се определя от изпитния център. Необходима е предварителна регистрация, която можете да направите в най-близкия изпитен център или в офисите на Pearson Longman – Bulgaria.

Формулярът за регистрация можете да изтеглите от тук: www.pte-bulgaria.com/registracia

PTE General се признават за кандидатстване в престижни университети във Великобритания, Дания, Холандия, Финландия, Италия и Полша. Университетите в България, които също ги признават са Нов Български Университет - София, Висше Училище Международен КОлеж - София и Добрич, Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”, Аграрен Университет - Пловдив, Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски”, Русенски Университет "Ангел Кънчев".

За повече информация относно университетите, които признават PTE General, посетете www.pte-bulgaria.com/spisuk-s-universiteti

Повече информация за изпитите и изпитните центрове на www.pte-bulgaria.com

PTE Young Learners проверява знанията на децата в четири нива (Firstwords, Springboard, Quickmarch и Breakthrough). И четирите нива тестват уменията на децата да четат, слушат, пишат и говорят свободно на английски език. Устната част на изпита се провежда под формата на игра. От 2 до 5 кандидата играят настолна игра, която е много увлекателна и благодарение на това елементът на стрес е сведен до минимум. След успешно полагане на изпита кандидатите получават международно признат сертификат с безсрочна валидност. Основната цел на изпитите е МОТИВАЦИЯ. Те дават увереност и самочувствие на учениците в начален курс, развиват способностите им и стимулират желанието им да продължат напред и да стигнат толкова далеч, колкото им е необходимо. На базата на постигнатите резултати, родителите ще бъдат спокойни и убедени в реалните възможности и знания на децата си.

PTE Young Learners се провеждат в над 20 изпитни центъра в България. Всяка календарна година има седем изпитни сесии – през февруари, март, май, юни, октомври, ноември и декември. Провеждат се в събота и точните дати за писмения изпит се обявяват в началото на годината. Устната част се провежда в рамките на 2 седмици преди писмения изпит или в деня на изпита, като графикът се определя от изпитния център. Необходима е предварителна регистрация, която можете да направите в най-близкия изпитен център или в офисите на Pearson – Bulgaria.

Формулярът за регистрация можете да изтеглите от: www.pte-bulgaria.com/registracia

Повече информация за изпитите и изпитните центрове на www.pte-bulgaria.com

 
  Copyright САН П.Р.О. Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти