Изпити
Pearson Tests of English

Съвременният свят поставя изисквания към тези, които не са безразлични към бъдещето и успеха си. Нужно е да бъдем динамични и адаптивни, креативни и търсещи, с широк поглед и отворено за новостите съзнание, с отлична ориентация към нещата, които имат практическо приложение и смисъл. Все по-широк става спектъра от възможности за работа и учене както в Европа, така и по света.

Pearson Tests of English са международни сертификати, които тестват възможностите на кандидатите да прилагат знанията си на практика. Приложими са както за деца до 14 години, така и за тези, които се нуждаят от сертификат за владеене на английски език с цел работа или кандидатстване в университет.

PTE Academic е единственият международно признат изпит стриктно обвързан с Общата европейска езикова рамка.

Изключителна поверителност и сигурност – от първия момент на регистрация на кандидатите за изпита до получаване на сертификата за постигнатите резултати.

- Всеки кандидат прави самостоятелно своята регистрация онлайн.
- Изпитите се провеждат само в изпитни центрове оторизирани от Pearson VUE при строг контрол на сигурността.
- Датите за изпита се определят от изпитните центрове и на практика могат да бъдат почти всеки работен ден.
- В деня на изпита, в изпитния център, кандидатът се легитимира с лична карта, прави му се снимка на място, вземат се биометрични данни - отпечатък от пръст и длан. При всяко влизане и излизане от залата за изпит се сравняват биометричните данни и легитимацията.
- В началото на изпита се прави запис на гласа на изпитвания, който служи за сравнение по време на теста Speaking/Говорене.
- Целият изпит се провеждат в един ден в рамките на 3 часа.
- Всички компоненти на изпита се проверяват автоматично от компютър с най-модерна технология, дори и компонента Speaking/Говорене. Субективното оценяване на кандидатите е изключено напълно.
- Резултатите от изпита се получават до 5 работни дни.
- Само кандидатите имат достъп до своите резултати и може да ги предостави на неограничен брой университети в цял свят при кандидатстване.

Над 950 университета от над 30 държави признават резултатите от PTE Academic като гаранция, че приемат студенти, които общуват свободно в академична среда. Пълен списък на университетите, които признават PTE Academic при кандидатстване, можете да видите на http://pearsonpte.com/PTEAcademic/Recognizing/Pages/home.aspx

За повече информация относно PTE Academic посетете www.pearsonpte.com

За повече информация относно подготовката, регистрацията, мястото на изпитните центрове и явяването на изпита PTE Academic посетете www.bgexamboard.com

PTE General е в шест нива, които покриват напълно нивата на Европейската езикова рамка (CEFR).

• Изборът е от абсолютно начинаещи (А1) до напреднали (С1) и професионалисти (С2). Нивото, което покрива изцяло изискванията на работодателите е ниво 3, а за кандидатстване в различни колежи и университети е необходимо ниво 4 или 5. Тези две нива са подходящи и за професионалисти в различни области, които желаят да получат официално право на работа във Великобритания.
• Акцентът на изпитите е не върху академичните и теоретичните знания, а върху познати, реални ситуации, с които всеки се среща в ежедневието, независимо дали става въпрос за работа, учене, пазаруване или социални контакти.
• Изпитът е на два етапа: писмен и устен. В писмената част, кандитатите имат възможност да покажат колко добре разбират това, което чуват или четат и как могат да се изразяват подходящо в писмен вид. Устното представяне на всеки кандидат се записва и заедно с неговата писмена работа се връща във Великобритания за проверяване, оценяване и контрол на оценката, получена от кандидата за представянето му на интервюто тук. Провеждането и оценяването на устната част от изпита се извършва от обучени и сертифицирани за това преподаватели.

PTE General се провеждат в над 30 изпитни центъра в България. Всяка календарна година има четири изпитни сесии – през май, юни, ноември и декември. Провеждат се в събота и точните дати за писмения изпит се обявяват в началото на годината. Устната част се провежда в рамките на 2 седмици преди писмения изпит или в деня на изпита, като графикът се определя от изпитния център. Необходима е предварителна регистрация, която можете да направите в най-близкия изпитен център или в офисите на Pearson Longman – Bulgaria.

PTE General се признават за кандидатстване в престижни университети в Англия, Дания и Холандия. Университетите в България, които също ги признават са Нов Български Университет, ПУ „Паисий Хилендарски”, Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски”, Висше Училище Международен Колеж в Добрич.

Повече информация за изпитите и изпитните центрове на www.BgExamBoard.com

PTE Young Learners проверява знанията на децата в четири нива (Firstwords, Springboard, Quickmarch и Breakthrough). И четирите нива тестват уменията на децата да четат, слушат, пишат и говорят свободно на английски език. Основната цел на изпитите е МОТИВАЦИЯ. Те дават увереност и самочувствие на учениците в начален курс, развиват способностите им и стимулират желанието им да продължат напред и да стигнат толкова далеч, колкото им е необходимо. На базата на постигнатите резултати, родителите ще бъдат спокойни и убедени в реалните възможности и знания на децата си.

PTE Young Learners се провеждат в над 30 изпитни центъра в България. Всяка календарна година има четири изпитни сесии – през май, юни, ноември и декември. Провеждат се в събота и точните дати за писмения изпит се обявяват в началото на годината. Устната част се провежда в рамките на 2 седмици преди писмения изпит или в деня на изпита, като графикът се определя от изпитния център. Необходима е предварителна регистрация, която можете да направите в най-близкия изпитен център или в офисите на Pearson Longman – Bulgaria.

Повече информация за изпитите и изпитните центрове на www.BgExamBoard.com

 
  Copyright САН П.Р.О. Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти