Актуално Събития Промоции  
За учебната 2014/2015 година - Учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване по ПМС № 104 на МС от 10.05.2003 годинаназад към списък

Заявка и Договор за учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване по ПМС № 104 на МС от 10.05.2003 година.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Предстои договаряне за осигуряване на учебници за следващата учебна година в изпълнение на ПМС 104/2003 г.
За учебната 2014/2015 г. в пълни тиражи (за всеки ученик) ще се заявяват:

1. учебниците по чужд език за 3. клас;
     учебниците по чужд език за 5. клас;
     учебниците по чужд език за 6. клас;
     учебниците по чужд език за 7. клас.

2. всички тетрадки по чужд език за 2, 3 и 4 клас и непълен тираж на учебниците за 2 и 4 клас.

Пиърсън Eдюкейшън ЛОНГМАН, представлявано от “С.А.Н.- ПРО" ООД, e единственото английско издателство, което предлага одобрени учебници по английски език за България от 2 до 7 клас.

Във връзка с предстоящите заявки Ви уверяваме,  че издателство Пиърсън Лонгман ще предостави БЕЗПЛАТНО на всички преподаватели по английски език, избрали нашите учебни системи, електронни версии на учебниците от 2 до 7 клас Blue Skies for Bulgaria и Energy for Bulgaria, както и всички други необходими им компоненти.

Моля учителите, които не са получили своя безплатен електронен учебник или друг компонент на учебната система, да се свържат с нас на promotion@longman-bulgaria.com

След публикуването на страницата на МОН на информация за разпределението на средства по общините ще стартира и процеса за подаване на Заявки за учебници и учебни помагала за учебната 2014/2015 година. Цените на учебниците и учебните помагала  са напълно съобразени с всички нормативни изисквания.

Срокове
Издателство Пиърсън Лонгман има готовност да сключи договора в срок до 10.05.2014 г., съобразно графика на МОН, и да гарантира изпълнението му до 28.08.2014 г.

Надяваме се, че ще продължим нашето дългосрочно сътрудничество и изразяваме готовност да обсъдим всички възникнали въпроси по време на договарянето.

Екипът на Пиърсън Лонгман – България

 
  Copyright САН П.Р.О. Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти