Актуално Събития Промоции  
Методически семинар с преподавателите от Варненски Свободен Университет, Департамент по Чуждоезиково обучениеназад към списък

На 29 февруари 2012 година проведохме методически семинар съвместно с преподавателите по английски език в Департамент "Чуждоезиково обучение"  на ВСУ. Темата беше "Практически подходи за обучение по чужд език с помощта на компютър".

Елена Старева, методист на издателство Пиърсън Лонгман и Мариела Спасова, продуктов мениджър насочиха вниманието на участниците към безплатни сайтове с материали, които да се използват като ресурсна банка за езикови проекти и за по-задълбочена практическа работа по езика. Беше представена новата виртуална платформа на учебната система Speakout, с която се работи лесно, както и MyGrammarLab - най-съвременната граматика за нива от А1 до С2, които имат хартиен и електронен вариант, като по този начин може да се ползват безброй типове упражнения.

Поредният методически семинар е плод на дългогодишното партньорство на Департамент "Чуждоезиково обучение" на ВСУ с издателството и подпомага преподаватели и студенти в работата им за постигане на отлични резултати в процеса на обучение.

 
  Copyright САН П.Р.О. Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти