Актуално Събития Промоции  
Джеръми Хармър в Българияназад към списък

По покана на издателство Пиърсън Лонгман за първи път в България пристигна световно известния автор и методист Джеръми Хармър. Неговите книги са се превърнали в класика и незаменими наръчници за всички преподаватели по английски език.

Джеръми Хармър проведе методически семинар на тема: Old world? New world? Our world. Авторът съпостави традиционни с модерни начини на преподаване и учене, разгледа някои въпроси свързани с използване на интерактивните технологии, на които трябва да си отговорим преди да решим какво да използваме и как да го прилагаме.

Семинарите във Варна (24 април), Бургас (25 април), Пловдив (26 април) и София (27 април) събраха над 750 преподаватели по английски език от училища, университети, частни школи, както и учители на свободна практика, от цялата страна.

Много колеги също имаха възможност да споделят своите виждания за преподаването на чуждия език по време на неформалните разговори след семинарите.

Присъстващите получиха Сертификат за преминато обучение с личния подпис на Джеръми Хармър и пакет материали.

 
  Copyright САН П.Р.О. Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти