Актуално Събития Промоции  
ОДОБРЕНИ ОТ МОН учебници и учебни помагала на издателство Пиърсън Лонгманназад към списък

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

НА ИЗДАТЕЛСТВО "ПИЪРСЪН ЛОНГМАН"

ОДОБРЕНИ ОТ МОН СЪС ЗАПОВЕД НОМЕР:


1 клас

YAZOO Starter - РД 09-240/06.03.2012

ENGLISH ADVENTURE - РД 09-1513/05.08.2005

EXCELLENT - РД 09-09/05.01.2005


2 клас

BLUE SKIES FOR BULGARIA - РД 09-760/15.06.2007

FLY HIGH 1 - РД 09-244/05.03.2015


3 клас

BLUE SKIES FOR BULGARIA - РД 09-338/07.03.2008

FLY HIGH 2 - РД 09-244/05.03.2015


4 клас

BLUE SKIES FOR BULGARIA - РД 09-201/03.02.2009

FLY HIGH 3 - РД 09-244/05.03.2015


5 клас


LIVE BEAT for Bulgaria - РД 09-1511/08.02.2017

МАТЕМАТИКА за 5. клас - РД 09-1490/08.02.2017

ENERGY FOR BULGARIA - РД 09-256/25.02.2011

NEW CHALLENGES - РД 09-244/05.03.2015


6 клас

ENERGY FOR BULGARIA - РД 09-304/25.02.2011

NEW CHALLENGES - РД 09-244/05.03.2015


7 клас

ENERGY FOR BULGARIA - РД 09-700/27.06.2008

NEW CHALLENGES - РД 09-244/05.03.2015

ФИЗИКА ПЛЮС - РД 09-362/26.02.2009

ХИМИЯ ПЛЮС - РД 09-362/26.02.2009


8 клас

SUCCESS PRE-INTERMEDIATE - РД 09-362/26.02.2009

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ - РД 09-1088/03.07.2009

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - РД 09-1088/03.07.2009

NEW OPPORTUNITIES - РД 09-317/05.03.2007

OPPORTUNITIES - РД 09-584/29.04.2005


8 клас, интензивно изучаване

OPPORTUNITIES FOR BULGARIA - РД 09-1120/09.07.2009


9 клас

 

CHOICES PRE-INTERMEDIATE, INTERMEDIATE - РД 09-219/27.02.2013

CHOICES ELEMENTARY, UPPER INTERMEDIATE - РД 09-320/04.03.2014

SPEAKOUT ELEMENTARY, PRE-INTERMEDIATE, INTERMEDIATE, UPPER INTERMEDIATE, ADVANCED - РД 09-320/04.03.2014

SUCCESS INTERMEDIATE - РД 09-227/04.03.2010

SUCCESS ELEMENTARY, ADVANCED - РД 09-240/06.03.2012

REAL LIFE ELEMENTARY, PRE-INT., INT. - РД 09-346/02.03.2011

REAL LIFE UPPER INTERMEDIATE - РД 09-240/06.03.2012

NEW OPPORTUNITIES - РД 09-317/05.03.2007

OPPORTUNITIES - РД 09-584/29.04.2005


9 клас, интензивно изучаване


GOLD FIRST - РД 09-244/05.03.2015

PREMIUM B2 - РД 09-227/04.03.2010

FCE GOLD PLUS - РД 09-362/26.02.2009

FIRST CERTIFICATE EXPERT - РД 09-246/31.03.2006

CHOICES PRE-INTERMEDIATE, INTERMEDIATE - РД 09-219/27.02.2013

CHOICES ELEMENTARY, UPPER INTERMEDIATE - РД 09-320/04.03.2014

SPEAKOUT ELEMENTARY, PRE-INTERMEDIATE, INTERMEDIATE, UPPER INTERMEDIATE, ADVANCED - РД 09-320/04.03.2014


10 клас, интензивна подготовка

GOLD ADVANCED - РД 09-244/05.03.2015

PREMIUM C1 - РД 09-346/02.03.2011

CAE GOLD PLUS - РД 09-362/26.02.2009

GOLD FIRST - РД 09-244/05.03.2015

ADVANCED CERTIFICATE EXPERT - РД 09-246/31.03.2006

CHOICES PRE-INTERMEDIATE, INTERMEDIATE - РД 09-219/27.02.2013

CHOICES ELEMENTARY, UPPER INTERMEDIATE - РД 09-320/04.03.2014

SPEAKOUT ELEMENTARY, PRE-INTERMEDIATE, INTERMEDIATE, UPPER INTERMEDIATE, ADVANCED - РД 09-320/04.03.2014


10 клас

CHOICES PRE-INTERMEDIATE, INTERMEDIATE - РД 09-219/27.02.2013

CHOICES ELEMENTARY, UPPER INTERMEDIATE - РД 09-320/04.03.2014

SPEAKOUT ELEMENTARY, PRE-INTERMEDIATE, INTERMEDIATE, UPPER INTERMEDIATE, ADVANCED - РД 09-320/04.03.2014

SUCCESS UPPER INTERMEDIATE - РД 09-346/02.03.2011

SUCCESS ELEMENTARY, ADVANCED - РД 09-240/06.03.2012

REAL LIFE ELEMENTARY, PRE-INT., INT. - РД 09-346/02.03.2011

REAL LIFE UPPER INTERMEDIATE - РД 09-240/06.03.2012

NEW OPPORTUNITIES - РД 09-317/05.03.2007

OPPORTUNITIES - РД 09-584/29.04.2005


11 клас

LONGMAN EXAM ACCELERATOR за подготовка за ДЗИ (матура) - РД 09-240/06.03.2012

CHOICES PRE-INTERMEDIATE, INTERMEDIATE - РД 09-219/27.02.2013

CHOICES ELEMENTARY, UPPER INTERMEDIATE - РД 09-320/04.03.2014

SPEAKOUT ELEMENTARY, PRE-INTERMEDIATE, INTERMEDIATE, UPPER INTERMEDIATE, ADVANCED - РД 09-320/04.03.2014

REAL LIFE ELEMENTARY, PRE-INT., INT. - РД 09-346/02.03.2011

REAL LIFE UPPER INTERMEDIATE - РД 09-240/06.03.2012

SUCCESS ELEMENTARY, ADVANCED - РД 09-240/06.03.2012

GOLD ADVANCED - РД 09-244/05.03.2015


12 клас
LONGMAN EXAM ACCELERATOR за подготовка за ДЗИ (матура) - РД 09-240/06.03.2012

CHOICES PRE-INTERMEDIATE, INTERMEDIATE - РД 09-219/27.02.2013

CHOICES ELEMENTARY, UPPER INTERMEDIATE - РД 09-320/04.03.2014

SPEAKOUT ELEMENTARY, PRE-INTERMEDIATE, INTERMEDIATE, UPPER INTERMEDIATE, ADVANCED - РД 09-320/04.03.2014

REAL LIFE ELEMENTARY, PRE-INT., INT. - РД 09-346/02.03.2011

REAL LIFE UPPER INTERMEDIATE - РД 09-240/06.03.2012

SUCCESS ELEMENTARY, ADVANCED - РД 09-240/06.03.2012

GOLD ADVANCED - РД 09-244/05.03.2015

 
  Copyright САН П.Р.О. Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти