Primary teachers Secondary teachers Tertiary teachers Professional development  

Live Beat for Bulgaria 5th grade - Примерно разпределение

Примерно годишно разпределение на учебния материал по учебната система Live Beat for Bulgaria for the 5th grade.изтегли прикачен файл
Focus: Culture_Literature_Speaking_Writing - примерно годишно разпределение

Примерно разпределение на учебния материал във учебниците Focus for Bulgaria Culture_Literature_Speaking_Writing за 11. и 12. клас профилирано обучение по английски език, ПРОФИЛ Английски език, B2, Модули "Устно общуване", "Писмено общуване", "Езикът чрез литературата" и "Култура и междукултурно общуване".

11. клас - формат Word    Excel

12. клас - формат Word    Excelизтегли прикачен файл
Focus A2 - примерно годишно разпределение 11. и 12. клас, втори чужд език

Примерно годишно разпределение на Focus A2 за 11. и 12. клас, втори чужд език.

Рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2, т. 2-13, т. 18, т. 22-24 от Наредба № 4. 

 

Focus A2 - 11. клас  - Word    Excel

Focus A2 - 12. клас  - Word    Excelизтегли прикачен файл
Focus B2.1 - разпределение за 11. и 12. клас

Примерно разпределение на Focus B2.1 за 11. и 12. клас за задължително обучение по първи чужд език в профилирани и професионални гимназии с интензивно и разширено изучаване на чужд език

Рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от Наредбва № 4 за учебния план

 

Focus B2.1 part 1 - 11. клас, 72 учебни часа - изтеглете от тук: Word   Excel

Focus B2.1 part 2 - 12. клас - 62 учебни часа - изтеглете от тук: Word   Excelизтегли прикачен файл
Gold Advanced - примерно разпределение за 11. и 12. клас - профилирана подготовка

Примерно разпределение на Gold Advanced за 11. и 12. клас за задължително обучение по първи чужд език в профилирани и професионални гимназии с интензивно и разширено изучаване на чужд език

Рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от Наредбва № 4 за учебния план

 

Gold Advanced

- 11. клас, 72 учебни часа - изтеглете от тук: Word   Excel

- 12. клас - 62 учебни часа - изтеглете от тук: Word   Excelизтегли прикачен файл
Focus B1.1 - разпределение за 11. и 12. клас

Примерно разпределение на Focus B1.1 за 11. и 12. клас задължителна подготовка, без интензивно и без разширено изучаване на английски език.

Рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2, т. 7 и т. 8 от Наредба № 4 за учебния план.

Focus B1.1 - 11. клас - 72 часа - изтеглете от тук: Word    Excel

Focus B1.1 - 12. клас - 62 часа - изтеглете от тук: Word    Excelизтегли прикачен файл
Live Beat for Bulgaria 6th grade - Годишно разпределение

Примерно годишно разпределение по учебната система Live Beat for Bulgaria for the 6th grade.изтегли прикачен файл
Live Beat for Bulgaria 7th grade - Годишно разпределение

Примерно годишно разпределение на учебния материал по учебна система Live Beat for Bulgaria for the 7th grade.изтегли прикачен файл
Годишно разпределение FOCUS, 8 клас интензивна подготовка, 648 часа

Примерно годишно разпределение за 8 клас интензивна подготовка, 648 учебни часа годишно, по учебната система FOCUS A1, FOCUS A2, FOCUS B1.1.изтегли прикачен файл
Годишно разпределение FOCUS, 8 клас разширена подготовка, 432 часа

Примерно годишно разпределение за 8 клас разширена подготовка, 432 учебни часа годишно, по учебната система FOCUS A1, FOCUS A2.изтегли прикачен файл
 
  Copyright САН П.Р.О. Как да поръчате Онлайн бюлетин Контакти